Zunanji prostori za ureditev so vezani na namen uporabe, okolje ter številne druge dejavnike. Vsi pa imajo skupno potrebo po opremi, ki je odporna na vremenske vplive ter zagotavlja funkcionalnost v različnih razmerah.

Zakaj so zunanji prostori za ureditev tako različni?

Prostori namenjeni oddihu na domačem vrtu ali na hotelski plaži se v konceptu razlikujejo in se zato zunanji prostori za ureditevopremljajo z različno opremo. V  Krealu zato prostore ločimo po namenu uporabe, vendar ga poskušamo načrtovati tako, da služi različnim generacijam. Razlog je v tem, da prostore za rekreacijo, druženje, igro, zabavo, tržnice obiskuje mlado in starejše prebivalstvo ali gostje. Zato je pomembno, da sleherni prostor vsebuje elemente opreme za različne generacije.Zunanji prostori za ureditev

Otroci so spremljani iz strani starejših in medtem ko le-ti uporabljajo igrala, starejši po navadi uporabijo klopi ali druge naprave za počitek ali rekreacijo.

Zunanji javni prostori imajo tudi ali predvsem vlogo druženja in komuniciranja, ki se danes na veliko odvija preko elektronskih medijev. Z vgradnjo inovativnih pripomočkov (Kreal pametna klop) za komunikacije ustvarjamo pogoje za direktno komunikacijo in nagovarjamo osebe k komunikaciji.

Zunanji javni prostori so odlična

Zunanji prostori za plezanje
Vrhunska športna plezalka Mina Markovič na plezalni steni eClimber

priložnost za srečevanje, spoznavanje drugih, je križišče za komunikacijo med prebivalci in obiskovalci. Seveda, če je ustrezno koncipiran i opremljen. Plezalna stena Kreal eClimber je s svojim interaktivnim vmesnikom preko mobilnega telefona priložnost za interakcijo.

 

Kakšen pomen imajo znanji prostori za lokalne skupnosti?

Predstavljajo prostor druženja, ki ima zraven tega funkcije zabave, rekreacije, prav tako pa zraven medgeneracijskega Zunanji prostoridruženja ponuja poslovne priložnosti.  V današnjem času je opaziti trend pojava majhnih tržnic, na katerih se promovirajo in prodajajo lokalni izdelki. Priložnost, da se na tem prostoru organizira širša menjava izdelkov, pa tudi storitev, kot so prenos znanja med generacijami.

Zunanji prostori, kot so parki, igrišča in drugi javni prostori, pridobivajo na pomenu tako v mestih kot v ruralnih naseljih. Zraven družabnih učinkov imajo v dobi staranja prebivalstva, pomen vključevanja različnih socialnih skupin in ponujanje ter razvoj poslovnih priložnosti.