V današnjem urbanem prostoru je pomen kakovosti osvetlitve povezan s stroškom same razsvetljave zato so zunanja LED svetila prava rešitev.

Kako do varne in učinkovite javne razsvetljave ?

S pravilno izbiro LED svetil do precejšnjih prihrankov energije javne razsvetljave in večje varnosti v prometu. Razsvetljavo lahko dopolnimo z uporabo pametnih sistemov, ki dodatno zmanjšajo porabo električne energije ter omogočajo lažji nadzor nad delovanjem sistema.

Poraba električne energije za javno razsvetljavo je v Sloveniji večja od povprečja EU. Slovenija se s porabo na prebivalca uvršča na drugo mesto po količini porabljene energije za javno razsvetljavo takoj za Belgijo. Poraja se vprašanje kako lahko zmanjšamo porabo električne energije in ta prihranek namenimo drugim potrebnim projektom? Javna razsvetljava je eden pomembnejših dejavnikov kakovosti življenja v prostoru.  Omogoča večjo osebno in prometno varnost, hkrati pa tudi varnost premoženja.

Življenjski cikel za zunanja  LED svetila

Da lahko občanom inuporabnikom zagotovimo omenjeno, je potrebna pravilna izbira svetil, zato je potrebno upoštevati sledeče:

  1. Prihranki: Izkušnje kažejo, da je celoten strošek pri zastareli razsvetljavi gledano na 25 let razdeljen 85% na obratovanje in vzdrževanje in 15% na nakup svetil, pravijo v EPCE. Ob povprečni starosti svetilk v regiji 15 let lahko z učinkovitejšo in naprednejšo LED tehnologijo dosežemo precejšnje prihranke. Te dosežemo na račun manjše porabe saj za svoje delovanje porabijo tudi do 70% manj električne energije ob enaki ali celo višji osvetljenosti. Pri tem pa je potrebno omeniti tudi to, da je poglavitna prednost LED svetil ta, da praktično ne potrebujejo vzdrževanja. Tako se znebimo omenjenih 85% stroška na obratovanje in vzdrževanje.
  2. Življenjska doba svetil: kot že omenjeno predstavlja obratovanje in vzdrževanje ter menjava svetilnih teles pri razsvetljavi z visokotlačnimi živosrebrnimi svetilkami in visokotlačnimi natrijevimi svetilkami znaten strošek. Njihova življenjska doba je v primerjavi z LED svetilkami tudi do 10-krat nižja, zato je zelo pomembno, da izberemo zunanja LED svetila z čim daljšo življenjsko dobo. Pri tem je potrebno podarit, da nekateri proizvajalci ponujajo garancijo 100.000 ur oziroma 5 let. Če upoštevamo, da svetila povprečno svetijo 12 h/dan in 365 dni/leto pomeni 100.000 ur  približno 20 let. Garancije pa le 5 let. Zato je pri izbiri svetil potrebno paziti tudi na garancijsko dobo. 
  3. Tehnične karakteristike svetil in zakonodaja: ob omenjenih prihrankih z LED tehnologijo, ki so že sami po sebi zadostni faktor, da pričnemo razmišljati o zamenjavi javne razsvetljave moramo upoštevati še Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki je nastopila v veljavo leta 2007.  Tako je potrebno izbrati svetila s tehničnimi karakteristikami, ki omogočajo skladnost z omenjeno uredbo. 
zunanja LED svetila
Delovanje pametne javne razsvetljave

Zgoraj je naštetih nekaj pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešno prenovo javne razsvetljave. Precejšni vpliv na prenovo javne razsvetljave pa imajo tudi finančne zmožnosti občin, da se prenove tudi lotijo. V primeru, da so finančne zmožnosti slabe se lahko pozanimate tudi o možnostih financiranja oziroma energetskega pogodbeništva kakršnega ponuja podjetje KREAL  s partnerji.