Luči, žarnice ali svetila. Svetila lahko delimo na svetila za notranjo uporabo in svetila za zunanjo uporabo. Nadalje lahko svetila za zunanjo uporabo delimo na:

  • svetila za cestno razsvetljavo,
  • svetila za razsvetljavo predorov,
  • svetila za razsvetljavo peš poti in
  • svetila za razsvetljavo športnih površin.

Svetila za zunanjo uporabo – LED svetila za cestno razsvetljavo

Če smo prejšnjem članku z naslovom ” Zunanja LED svetila – kako do učinkovite javne razsvetljave ? govorili kaj upoštevati pri izbiri svetila za zunanjo uporabo, javno razsvetljavo, bi vam danes radi podrobneje predstavili sama svetila.

Dandanes se v svetilkah za cestno razsvetljavo pretežno uporabljajo visokotlačna natrijeva sijala, visokotlačna kovinsko halogenida sijala in v zadnjem času bolj aktualne svetleče diode- LED diode.

Prednosti LED svetil so v manjši električni porabi, daljši življenjski dobi ter cenejšemu obratovanju in vzdrževanju. O svetlobno-tehničnih karakteristikah svetil pa nam veliko povedo polarni diagrami, kot prikazuje spodnja slika.

LED svetila za zunanjo uporabo
Svetila za zunanjo uporabo proizvajalca Lumenova s pripadajočim polarnim diagramom kotne porazdelitve svetilnosti

Na polarnem diagramu je prikazana kotna porazdelitev svetilnosti v vzdolžni smeri (vzporedno s cesto) – rdeča barva, ter v prečni smeri (pravokotno na cesto)- modra barva. Iz diagrama lahko razberemo, da je vzdolžna porazdelitev svetilnosti simetrična in zelo široka, glede na to, da mora svetilka osvetliti čim večji del cestišča. Porazdelitev v prečni smeri je precej široka in bolj asimetrična, saj mora svetilka svetiti na cesto in ne sme svetiti po okoliških površinah. Asimetrična mora biti zato, saj svetila stoji na robu ceste in ne na sredini. To pomeni, da mora imeti pri večjem kotu večjo svetilnost s čimer dosežemo ustrezno enakomerno osvetljenost ceste.

Osvetljenost ceste pa je podana z mersko enoto luks (lx) in je merilo za količino svetlobnega toka, ki pade na izbrano površino.

Osvetljenost površin
Svetlobni tok, ki konča na izbrani površini definira osvetljenost te površine [1]
Zraven svetlobno-tehničnih karakteristika pa so pomembne tudi ostale tehnične karakteristike svetil, ki omogočajo skladnost s potrebni  predpisi. Predvsem Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja [2], ki je nastopila v veljavo leta 2007. Eno izmed pomembnejših določil omenjene uredbe je preprečevanje svetlobnega onesnaževanja.

Svetlobno onesnaževanje
Svetila za zunanjo uporabo- nastavljanje kota nagiba

Da lahko svetila za zunanjo uporabo namestimo na kandelaber skladno z uredbo pa nam mora svetilo fizično omogočati nastavljanje kota nagiba. Omenjeno je prikazano na zgornji sliki.

Zadnji trend pri javnih nakupih svetil je tudi zahteva po EU poreklu. Razlogov je več, nekateri od njih so da s tem ščitimo ekonomski trg EU in domače proizvajalce. Zaradi bližine pa prav tako lažje nadziramo in uveljavljamo visoke kakovostne zahteve, kar je nekoliko težje če je proizvodnja na drugem koncu sveta.