Kreal oblikuje in razvija rešitve za zunanje in notranje prostore, kjer se zahtevata trajnost in zanesljivost. Aluminij kot tretji najpogostejši element na Zemlji štejemo med  materiale, ki jih je mogoče obdelovati praktično z vsemi poznanimi tehnologijami. Primerjave med materiali za zunanjo opremo (1,2) kažejo na ugodna razmerja za aluminij med ceno in funkcionalnostjo. Inovativen izdelek iz aluminija zaznamujejo eleganca, estetika, lahkost in malo vzdrževanja.

Oblikovalske rešitve za novo tisočletje

Aluminij sodi med mlajše kovine, saj je postopek industrijske proizvodnje star šele 150 let. V obdobju do leta 2000 je bila velika omejitev v uporabi cena odvisna od velike porabe energije za proizvodnjo. Recikliranje aluminija pa danes predstavlja že več kot polovico porabe  zato se aluminij uporablja v vedno več branžah. Inovativen izdelek iz aluminija

Aluminij ponuja izredne oblikovalske lastnosti, ki že sedaj omogočajo za sprejemljivo ceno inovativne funkcionalne in estetske rešitve. Razvoj zlitin širi mehanske lastnosti aluminija in  s tem nove možnosti za aplikacije.

Uporabne so praktično vse poznane tehnologije obdelave kovin in drugih materialov, zato ni omejitev v obliki. Inovativen izdelek iz aluminija vključuje tudi druge materiale (les, jeklo, plastiko,…) in mehanske sklope, ki mu povečujejo funkcionalnost.

Inovativen izdelek iz aluminija – oblikovalski reddot

red dot lounger

Inovativen izdelek iz aluminija je kombinacija oblikovanja, inženiringa, tehnologij in sestav različnih sklopov, ki tvorijo enovito funkcionalno enoto. Trozgibni ležalnik je primer elegance in funkcionalnosti.  Ambientna svetilka z vgrajenimi brezstičnimi stikali  ter LED svetili kombinira tehnologije in lastnosti aluminija za refleksijo z obliko, ki daje prostoru svetlobo.

 Aluminij kovina prihodnostiinovativen izdelek iz aluminija

Čeprav je najpogostejša kovina na Zemlji ga v naravi le redko najdemo v čisti obliki. Prave lastnosti aluminija so se pokazale z razvojem zlitin, ki mu zagotavljajo izredne mehanske lastnosti, zato postaja njegov delež v arhitekturi, avtomobilski industriji in ladjedelništvu vse večji.

Za igrala in objekte rekreacije so pomembne njegove mehanske lastnosti pri nizki specifični teži, kar mu daje prednost pri manipulacijah začasnih postavitev ob družabnih ali rekreacijskih dogodkih.